XIV Sesja Rady Miejskiej w Pelplinie
W piątek, 22 listopada 2019 r. w Sali Posiedzeń przy Placu Grunwaldzkim 2 w Pelplinie miała miejsce kolejna sesja Rady Miejskiej.
2019-11-22, 12:41

W piątek, 22 listopada 2019 r. w Sali Posiedzeń przy Placu Grunwaldzkim 2 w Pelplinie miała miejsce kolejna sesja Rady Miejskiej. Po sfinalizowaniu części dotyczącej spraw regulaminowych 13 radnych obecnych w swojej siedzibie przystąpiło do dyskusji oraz podjęcia uchwał zaplanowanych w porządku obrad. Miedzy częścią̨ formalną i merytoryczną głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła, który przedstawił obecnym na sesji informację o pracy w okresie między sesjami, która obejmowała czas od ostatniej zaplanowanej na dzień 18 października bieżącego roku sesji do dnia 22 listopada.

W następnej części obrad Burmistrz Mirosław Chyła przedstawił obecnym na sali informację o stanie realizacji zadań oświatowych, a także o zamierzeniach w zakresie zmian organizacyjnych w systemie oświaty na terenie gminy. Więcej na ten temat tutaj.

Kolejny punkt dzisiejszej sesji dotyczył spraw związanych z realizacją zadań w zakresie ochronie środowiska i ochrony przyrody, przede wszystkim w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy. Szczegóły znajdują się tutaj.

Podczas obrad obecni radni podjęli również uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Rajkowy. Przypomnijmy, że wybory odbędą się z uwagi na śmierć dotychczasowego sołtysa Rajków śp. Jana Krajnika, który odszedł od nas 5 października bieżącego roku. Data wyborów została wyznaczona na dzień 9 stycznia 2020 roku o godzinie 17.00. 

Jednym z przejawów kształtowania polityki społecznej przez władze samorządowe jest zapewnienie osobom o wysokim prawdopodobieństwie wykluczenia społecznego możliwości podjęcia przez nie zatrudnienia oraz stworzenie dla nich warunków do integracji społeczno-kulturalnej. W związku z tym samorząd pelpliński podjął się stworzenia jednostki, która będzie odpowiedzialna za aktywizację zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, które nie są w stanie podjąć lub utrzymać pracy na otwartym rynku pracy, realizując przy tym zadania
z zakresu świadczenia usług opiekuńczych. Na dzisiejszej sesji radni podjęli uchwałę o utworzeniu wspólnie
z Gminą Morzeszczyn Spółdzielni Socjalnej Kociewska, która ma pełnić rolę tego podmiotu. 

W porządku obrad znalazły się również uchwały dotyczące zmiany opłat za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych (więcej: tutaj) czy nadania nowych nazw ulic w mieście Pelplin.

Szczegółowy porządek obrad znajduje się tutaj

 

KONTAKT / AUTOR
Konrad Mania
Biuro prasowe
Urząd Miasta i Gminy Pelplin
796142033
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy