Zmiana wysokości stawek podatku od nieruchomości
Rada Miejska na sesji w dniu 18 października 2019 roku uchwaliła zmianę wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Pelplin.
2019-10-18, 15:40

Rada Miejska na sesji w dniu 18 października 2019 roku uchwaliła zmianę wysokości stawek podatku
od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Pelplin. Od przyszłego roku wysokości stawek podatku od nieruchomości wzrosną. 

Sytuacja ta podyktowana jest obecnym kształtem polityki fiskalnej państwa, która znacząco wpłynęła
na obniżenie dochodów własnych gminy przy równoczesnych zwiększeniu kosztów bieżących. Czynnikami, które wpływają na zmiany w polityce podatkowej samorządu są: zmiana podstawy opodatkowania elektrowni wiatrowych (około 3.000.000,00 zł), obniżenie podatku dochodowego od osób fizycznych (około 1.200.000,00 zł), planowany wzrost cen energii o 300.000,00 zł, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli (500.000,00 zł) oraz planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia (około 100.000,00 zł). 

Dodatkowo, niezastosowanie przez Radę Miejską stawek maksymalnych podatków określonych przez Ministra Finansów spowoduje obniżenie subwencji państwowych. 

Celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań własnych gminy na rzecz społeczności lokalnej Rada Miejska zdecydowała się na podwyższenie stawek podatku od nieruchomości, gwarantując tym samym środki na wykonanie trwających oraz nowych inwestycji, a także bieżące zadania. 

Wzrost stawek podatkowych w porównaniu do roku poprzedniego spowoduje zwiększenie dochodów budżetu gminy w roku 2020 o kwotę 234.008,71 zł, które i tak w pełni nie pokryje planowanego wzrostu wydatków bieżących. Mimo wielu kontrowersji, które za każdym razem budzi podwyższenie podatków i opłat lokalnych obecna sytuacja związana z realizowaną polityką państwa nakłada
na samorządy swego rodzaju obowiązek podejmowania takich działań. 

KONTAKT / AUTOR
Biuro prasowe
Urząd Miasta i Gminy Pelplin
796142033
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy